Sněmovní tisk 272
Novela z. o zemědělství

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Michal Kučera, Karel Smetana, Petr Bendl, Tomáš Dubský, Jakub Michálek) předložila sněmovně návrh zákona 22. 7. 2022.
Zástupce navrhovatele: Kučera M. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 272/0 dne 25. 7. 2022.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0272.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26. 7. 2022. Vláda zaslala stanovisko 18. 8. 2022. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 8. 2022 jako tisk 272/1 (neutrální).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 975/22, PID ALBSCGQBGL4H.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 8. 2022 (usnesení č. 73). Určil zpravodaje: MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA a navrhl Zemědělský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 6. 9. 2022 na 35. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 348). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 6. 9. 2022 na 35. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 31, usnesení č. 348).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 10. 10. 2022 návrh zákona Senátu jako tisk 301, dokument 301/0.

 • O

  Organizační výbor dne 13. 10. 2022 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 26. 10. 2022 a přijal usnesení č. 197, které bylo rozdáno jako tisk 301/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 27. 10. 2022 a přijal usnesení č. 245, které bylo rozdáno jako tisk 301/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 3. 11. 2022 na 2. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 40).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 10. 11. 2022.
  Prezident zákon podepsal 16. 11. 2022.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 11. 2022.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 12. 2022.

Zákon vyhlášen 9. 12. 2022 ve Sbírce zákonů v částce 174 pod číslem 382/2022 Sb.Deskriptory EUROVOCu: národní zemědělská politika, podpora podnikání, podpora zemědělství, rozvoj venkova, státní podpora

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)