Sněmovní tisk 228
Vl. n. z. o územ. plánov. a staveb. řádu - Ukrajina

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 6. 2022.
Zástupce navrhovatele: min. pro místní rozvoj.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 228/0 dne 2. 6. 2022.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 607/22, PID KORNCDWCV6Z5.


  Předsedkyně vyhlásila na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 3. 6. 2022 rozhodla, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 27).

 • PS

  Předsedkyně sněmovny projednání návrhu zákona doporučila 3. 6. 2022.
  Určila zpravodaje: Ing. Jiří Havránek a přikázala návrh k projednání výboru: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 6. 2022 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 6. 2022 na 25. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány 14. 6. 2022 poslancům.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 6. 2022 na 25. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 115, usnesení č. 268).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 15. 6. 2022 návrh zákona Senátu jako tisk 260, dokument 260/0.

 • O

  Organizační výbor dne 16. 6. 2022 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 23. 6. 2022 a přijal usnesení č. 84, které bylo rozdáno jako tisk 260/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 23. 6. 2022 a přijal usnesení č. 176, které bylo rozdáno jako tisk 260/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 24. 6. 2022 na 26. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 506).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 24. 6. 2022.
  Prezident zákon podepsal 29. 6. 2022.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 6. 2022.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 6. 2022.

Zákon vyhlášen 30. 6. 2022 ve Sbírce zákonů v částce 90 pod číslem 197/2022 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
920Klára Dostálová22176-34461.docx (13 KB) 14. 6. 2022 v 16:07:09
921Klára Dostálová22177-34462.docx (13 KB) 14. 6. 2022 v 18:50:39


Deskriptory EUROVOCu: nouzová kolonie, pomoc uprchlíkům, stavební právo, Ukrajina, územní plánování, válkaISP (příhlásit)