Sněmovní tisk 215
Novela z. o státní službě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P PS PS Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Marek Benda, Marek Výborný, Jan Jakob, Josef Cogan, Jakub Michálek) předložila sněmovně návrh zákona 12. 5. 2022.
Zástupce navrhovatele: Benda M. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 215/0 dne 13. 5. 2022. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0215.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 5. 2022. Vláda zaslala stanovisko 18. 5. 2022. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 5. 2022 jako tisk 215/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 565/22, PID ALBSCEH9LWL1.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 5. 2022 (usnesení č. 57). Určil zpravodaje: Ing. Zuzana Ožanová a navrhl Ústavně-právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 1., 2. 6. 2022 na 25. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 250).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Ústavně-právní výbor projednal návrh zákona a vydal 27. 6. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 215/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 7. 2022 na 31. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 7. 2022 na 31. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 215/3, který byl rozeslán 13. 7. 2022 v 12:32.

 • G
  • Ústavně-právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 2. 9. 2022 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 215/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9., 30. 9. 2022 na 35. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 117, usnesení č. 379).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 10. 10. 2022 návrh zákona Senátu jako tisk 307, dokument 307/0.

 • O

  Organizační výbor dne 13. 10. 2022 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, Stálá komise Senátu pro dohled nad poskytováním veřejných prostředků a pro analýzu kontrolních postupů finanční správy.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 25. 10. 2022 a přijal usnesení č. 92, které bylo rozdáno jako tisk 307/2 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 26. 10. 2022 a přijal usnesení č. 198, které bylo rozdáno jako tisk 307/1 (pozměňovací návrhy).
  • Stálá komise Senátu pro dohled nad poskytováním veřejných prostředků a pro analýzu kontrolních postupů finanční správy projednal návrh dne 1. 11. 2022 a přijal usnesení č. 30, které bylo rozdáno jako tisk 307/3 (zaujímá stanovisko).
 • S

  Návrh projednán dne 3. 11. 2022 na 2. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 39).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 10. 11. 2022.
  Prezident zákon nepodepsal a 18. 11. 2022 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 215/5.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 215/6.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 29. 11. 2022 na 47. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 4, usnesení č. 438).

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 12. 2022.

Zákon vyhlášen 9. 12. 2022 ve Sbírce zákonů v částce 175 pod číslem 384/2022 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
941Zuzana Ožanová22197-34486.docx (40 KB) 16. 6. 2022 v 10:55:01
943Zuzana Ožanová22199-34490.docx (41 KB) 16. 6. 2022 v 10:55:33
944Zuzana Ožanová22200-34491.docx (39 KB) 16. 6. 2022 v 10:55:58
945Zuzana Ožanová22201-34492.docx (38 KB) 16. 6. 2022 v 10:56:27
946Zuzana Ožanová22202-34493.docx (38 KB) 16. 6. 2022 v 10:56:48
947Zuzana Ožanová22203-34494.docx (38 KB) 16. 6. 2022 v 10:57:07
1021Klára Dostálová22277-34624.docx (46 KB) 7. 7. 2022 v 15:15:11
1022Klára Dostálová22278-34625.docx (45 KB) 7. 7. 2022 v 15:17:35
1023Klára Dostálová22279-34626.docx (46 KB) 8. 7. 2022 v 09:15:06
1024Klára Dostálová22280-34628.docx (46 KB) 8. 7. 2022 v 09:16:40
1026Marek Benda22282-34630.docx (15 KB) 8. 7. 2022 v 13:19:12
1031Jan Jakob22287-34638.docx (24 KB) 11. 7. 2022 v 21:52:06
1033Taťána Malá22289-34640.docx (39 KB) 11. 7. 2022 v 21:59:07
1034Taťána Malá22290-34641.docx (48 KB) 12. 7. 2022 v 08:11:04
1035Jana Mračková Vildumetzová22291-34642.odt (10 KB) 12. 7. 2022 v 09:19:00
1036Jana Mračková Vildumetzová22292-34643.odt (9 KB) 12. 7. 2022 v 09:19:54
1037Taťána Malá22293-34644.docx (48 KB) 12. 7. 2022 v 09:20:49
1040Taťána Malá22296-34647.docx (48 KB) 12. 7. 2022 v 13:01:49
1107Jana Mračková Vildumetzová22363-34788.docx (17 KB) 25. 8. 2022 v 10:21:47
1108Jana Mračková Vildumetzová22364-34789.docx (16 KB) 25. 8. 2022 v 10:21:47


Deskriptory EUROVOCu: oprávnění k výkonu služby, profesní status, státní úředník, státní zaměstnanec, veřejná služba, veřejná správa

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)