Sněmovní tisk 184
Novela z. o dani z přidané hodnoty

Stav projednávání ke dni: 22. července 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Alena Schillerová, Andrej Babiš, Karel Havlíček, Jana Mračková Vildumetzová) předložila sněmovně návrh zákona 10. 3. 2022.
Zástupce navrhovatele: Schillerová A. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 184/0 dne 10. 3. 2022.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0184.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 3. 2022. Vláda zaslala stanovisko 8. 4. 2022. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 4. 2022 jako tisk 184/1 (nesouhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 353/22, PID ALBSCCJDRSV4.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 4. 2022 (usnesení č. 47). Určil zpravodaje: Jan Kuchař a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

Další projednávání možné od 19. 4. 2022.Deskriptory EUROVOCu: benzin, daň z přidané hodnoty, daňová úleva, dieselová nafta, motorové palivo, obnos nepodléhající zdanění

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)