Sněmovní tisk 177
N.z., kterým se zrušuje zákon o evidenci tržeb

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 9. 3. 2022.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 177/0 dne 9. 3. 2022.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 196/22, PID KORNCBHGPPJW.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 3. 2022 (usnesení č. 38). Určil zpravodaje: Ing. Barbora Urbanová a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Zpravodajem určen Ing. Vojtěch Munzar (usnesení č. 303).
  Čtení proběhlo 23. 6. 2022 na 27. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 303).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 1. 9. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 177/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 10. 2022 na 41. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 10. 2022 na 41. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 177/2, který byl rozeslán 12. 10. 2022 v 11:14.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 19. 10. 2022 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 177/3 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 25. 11. 2022 na 46. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 11, usnesení č. 436).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 25. 11. 2022 návrh zákona Senátu jako tisk 20, dokument 20/0.

 • O

  Organizační výbor dne 1. 12. 2022 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 7. 12. 2022 a přijal usnesení č. 16, které bylo rozdáno jako tisk 20/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 7. 12. 2022 a přijal usnesení č. 18, které bylo rozdáno jako tisk 20/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 14. 12. 2022 na 4. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 67).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 12. 2022.
  Prezident zákon podepsal 16. 12. 2022.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 12. 2022.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 12. 2022.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 12. 2022.

Zákon vyhlášen 28. 12. 2022 ve Sbírce zákonů v částce 205 pod číslem 458/2022 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1401Alena Schillerová22657-35258.docx (34 KB) 7. 10. 2022 v 08:52:32


Deskriptory EUROVOCu: daňový systém, derogace, maloobchodní prodej, příjem – platba, účetnictví, ukládání a vyhledávání informací

Navržené změny předpisů (11)ISP (příhlásit)