Sněmovní tisk 117
Novela z. o platu představitelů státní moci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 5. 1. 2022.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 117/0 dne 5. 1. 2022.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 6/22, PID KORNCABDZ6OF.


  Předsedkyně vyhlásila na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 5. 1. 2022 rozhodla, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 11).

 • PS

  Předsedkyně sněmovny projednání návrhu zákona doporučila 5. 1. 2022.
  Určila zpravodaje: Ing. Jiří Havránek a přikázala návrh k projednání výboru: Rozpočtový výbor

 • V
   • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 1. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 117/1 (doporučuje schválit).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 1. 2022 na 6. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 1. 2022 na 6. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 1. 2022 na 6. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 37, usnesení č. 68).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 1. 2022.
  Prezident zákon podepsal 24. 1. 2022.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 1. 2022.

Zákon vyhlášen 28. 1. 2022 ve Sbírce zákonů v částce 11 pod číslem 18/2022 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
250Jan Hrnčíř21506-33236.docx (39 KB)
21506-33237.docx (15 KB)
 11. 1. 2022 v 08:39:16
258Alena Schillerová21514-33243.docx (38 KB) 11. 1. 2022 v 13:06:26


Deskriptory EUROVOCu: finanční příjem členů parlamentu, mzda, odměňování, poslanec parlamentu, soudce a státní zástupce, státní úředník, veřejná funkce

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)