Sněmovní tisk 106
Novela z. o některých službách informační společnosti - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 16. 12. 2021.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 106/0 dne 16. 12. 2021.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1389/21, PID KORNC8WCWS0C.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

  Lhůta pro implementaci předpisů EU je do 12. 7. 2020.
  Předsedkyně sněmovny projednání zákona doporučila 4. 1. 2022. Určila zpravodaje: Mgr. Marek Novák, MBA a navrhla přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor (rozhodnutí č. 9)

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 5. 4. 2022 na 16. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 186).
  Čtení proběhlo 5. 4. 2022 na 16. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 186).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 4. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 106/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 5. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 106/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 12. 2022 na 48. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 12. 2022 na 48. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 106/3, který byl rozeslán 16. 12. 2022 v 12:59.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 1. 2023 na 50. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 69, usnesení č. 491).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 23. 1. 2023.
  Zákon Senátem schválen 16. 2. 2023.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 2. 2023.
  Prezident zákon podepsal 22. 2. 2023.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 2. 2023.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 3. 2023.

Zákon vyhlášen 8. 3. 2023 ve Sbírce zákonů v částce 36 pod číslem 58/2023 Sb.Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost informačních systémů, elektronický obchod, informační služba, internet

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)