Sněmovní tisk 689
Novela z. o střelných zbraních - EU

Stav projednávání ke dni: 24. května 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 30. 4. 2024.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 689/0 dne 30. 4. 2024.
    Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 271/24, PID KORND3DDNEWA.


    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 5. 2024 (usnesení č. 267). Určil zpravodaje: Petr Letocha a navrhl Výbor pro bezpečnost jako garanční.

Další projednávání možné od 11. 5. 2024.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 103. schůze (od 21. května 2024).Deskriptory EUROVOCu: evidence obyvatelstva, nedovolený obchod, obchod se zbraněmi, osobní zbraň, psychologie, seznam, střelná zbraň a střelivo, zabavení věci

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)