Sněmovní tisk 650
Vl.n.z.,kt. se m.někt. z.v souv. s přij.z.o regul.lobbování

Stav projednávání ke dni: 12. června 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 3. 2024.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 650/0 dne 25. 3. 2024.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 411/23, PID ALBSCLNK8YRH.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 3. 2024 (usnesení č. 253). Určil zpravodaje: Mgr. Milan Feranec a navrhl Ústavně-právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 2. 5. 2024 na 101. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 984).

 • V
  • Garanční Ústavně-právní výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 6. 2024 usnesení doručené poslancům jako tisk 650/1 (přerušuje projednávání).

Další projednávání možné od 2. 7. 2024.Související tisk: 649 (Vl. n. z. o regulaci lobbování).

Deskriptory EUROVOCu: politika, seznam, veřejná funkce, zájmová skupina, zákonodárná iniciativa

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)