Sněmovní tisk 646
N.z., kterým se zrušuje zákon o prodejní době

Stav projednávání ke dni: 18. května 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Pavel Staněk, Jan Bureš) předložila sněmovně návrh zákona 8. 3. 2024.
Zástupce navrhovatele: Staněk P., Bureš J..

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 646/0 dne 11. 3. 2024. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0646.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 3. 2024. Vláda zaslala stanovisko 12. 4. 2024. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 12. 4. 2024 jako tisk 646/1 (neutrální).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 250/24, PID ALBSD3CGTGG9.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 22. 4. 2024.

Projednávání tisku navrženo na pořad 103. schůze (od 21. května 2024).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4307Jan Hrnčíř25563-39655.docx (13 KB) 2. 5. 2024 v 17:10:43


Deskriptory EUROVOCu: derogace, maloobchod, otevírací doba, státní svátek

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)