Sněmovní tisk 631
Novela z. o platebním styku

Stav projednávání ke dni: 18. května 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Jiří Havránek, Marek Novák, Jakub Michálek, Michal Zuna, Josef Flek, Karel Sládeček) předložila sněmovně návrh zákona 14. 2. 2024.
Zástupce navrhovatele: Havránek J. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 631/0 dne 14. 2. 2024. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0631.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 2. 2024. Vláda zaslala stanovisko 12. 3. 2024. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 13. 3. 2024 jako tisk 631/1 (neutrální).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 164/24, PID KORND2HJK6GA.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 23. 3. 2024.

Projednávání tisku navrženo na pořad 103. schůze (od 21. května 2024).Deskriptory EUROVOCu: bankovní systém, bankovnictví, elektronické bankovnictví, elektronické peníze, platba, platební systém

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)