Sněmovní tisk 630
Novela z. o pojistném na sociální zabezpečení

Stav projednávání ke dni: 19. května 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Vojtěch Munzar, Josef Bernard, Michael Kohajda, Miloš Nový, Jakub Michálek) předložila sněmovně návrh zákona 12. 2. 2024.
Zástupce navrhovatele: Munzar V. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 630/0 dne 12. 2. 2024.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0630.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 2. 2024. Vláda zaslala stanovisko 12. 3. 2024. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 13. 3. 2024 jako tisk 630/1 (souhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 163/24, PID KORND2GJRDD4.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 24. 3. 2024.

Projednávání tisku navrženo na pořad 103. schůze (od 21. května 2024).Deskriptory EUROVOCu: osoba samostatně výdělečně činná, pojistné, politika zaměstnanosti, sociální zabezpečení

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)