Sněmovní tisk 623
Novela z. o advokacii

Stav projednávání ke dni: 21. dubna 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 24. 1. 2024.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 623/0 dne 24. 1. 2024.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1017/23, PID KORNCT9MD56I.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 1. 2024 (usnesení č. 235). Určil zpravodaje: Mgr. Radek Vondráček a navrhl Ústavně-právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 7. 2. 2024 na 92. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 898).

 • V
  • Garanční Ústavně-právní výbor projednal návrh zákona a vydal 4. 4. 2024 usnesení doručené poslancům jako tisk 623/1 (doporučuje schválit).

Další projednávání možné od 8. 4. 2024.Deskriptory EUROVOCu: advokát, důvěrná informace, odborná kvalifikace, právnická profese, profesní komora, služební tajemství

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)