Sněmovní tisk 616
Novela z. - trestní zákoník - EU

Stav projednávání ke dni: 21. dubna 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 12. 1. 2024.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 616/0 dne 15. 1. 2024.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1029/23, PID ALBSCUSEM5LD.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 1. 2024 (usnesení č. 231). Určil zpravodaje: Mgr. Ing. Taťána Malá a navrhl Ústavně-právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 7. 2. 2024 na 92. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 897).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Ústavně-právní výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 2. 2024 usnesení doručené poslancům jako tisk 616/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 9. 4. 2024 na 98. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 9. 4. 2024 na 98. schůzi.
  K návrhu zákona nebyly podány žádné pozměňovací návrhy.
  Garanční výbor nebude návrh projednávat.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 10. 4. 2024 na 98. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 43, usnesení č. 956).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou se připravuje k zveřejnění a předání do dalších kroků legislativního procesu - mj. probíhá zapracování přijatých pozměňovacích návrhů a legislativně technických oprav. Editační práce probíhají bez zbytečného odkladu, přičemž není stanovena žádná lhůta pro jejich dokončení.Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (2)

Deskriptory EUROVOCu: domácí násilí, sexuálně motivované násilí, sexuální obtěžování, trestní právo, trestní zákoník, trestný čin proti osobám

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)