Sněmovní tisk 599
Novela z. o podmín. obchod. s povol. na emise skl. plynů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Ivan Adamec, Roman Kubíček, Tomáš Müller, Róbert Teleky, Michal Kučera, Jakub Michálek, Jiří Strýček) předložila sněmovně návrh zákona 13. 12. 2023.
Zástupce navrhovatele: Adamec I. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 599/0 dne 14. 12. 2023.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0599.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 18. 12. 2023. Vláda zaslala stanovisko 4. 1. 2024. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 4. 1. 2024 jako tisk 599/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1179/23, PID ALBSCYRARH15.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 1. 2024 (usnesení č. 226). Určil zpravodaje: Ing. Vojtěch Munzar a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 16. 1. 2024 na 87. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 873). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 16. 1. 2024 na 87. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 32, usnesení č. 873).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 8. 2. 2024 návrh zákona Senátu jako tisk 215, dokument 215/0.

 • O

  Organizační výbor dne 13. 2. 2024 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 28. 2. 2024 a přijal usnesení č. 176, které bylo rozdáno jako tisk 215/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 6. 3. 2024 na 22. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 387).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 8. 3. 2024.
  Prezident zákon podepsal 22. 3. 2024.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 3. 2024.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 4. 2024.

Zákon vyhlášen 9. 4. 2024 ve Sbírce zákonů v částce 80 pod číslem 80/2024 Sb.Deskriptory EUROVOCu: emisní povolenka, obchodování s emisemi, obchodovatelné emisní povolení, skleníkový plyn, systém EU pro obchodování s emisemi, znečišťující příměsi v atmosféře

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)