Sněmovní tisk 598
Novela z. o soudech a soudcích - EU

Stav projednávání ke dni: 23. dubna 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 12. 2023.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 598/0 dne 13. 12. 2023.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 839/23, PID ALBSCT8FY5AQ.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 12. 2023 (usnesení č. 222). Určil zpravodaje: Mgr. Tomáš Kohoutek, MBA a navrhl Ústavně-právní výbor jako garanční.

 • 1

  Zpravodajem určen Ing. Zuzana Ožanová (usnesení č. 899).
  Čtení proběhlo 7. 2. 2024 na 92. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 899).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 90 dní.

 • V

Další projednávání možné od 8. 5. 2024.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4257Helena Válková25513-39560.docx (109 KB) 19. 4. 2024 v 10:06:22


Deskriptory EUROVOCu: právní systém, soudce, soudní pravomoc, soudní řízení, vrchní soud

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)