Sněmovní tisk 596
Novela z. o správě voleb

Stav projednávání ke dni: 24. února 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 7. 12. 2023.
Zástupce navrhovatele: Rakušan V. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 596/0 dne 7. 12. 2023. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0596.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 12. 2023. Vláda zaslala stanovisko 4. 1. 2024. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 4. 1. 2024 jako tisk 596/1 (souhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1185/23, PID ALBSCYFHR94K.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 26. 3. 2024.


Možné projednávání zmíněno na pozvánce na jednání:
ZAV - Podvýbor pro styky s krajany
č. 4 (28. února 2024)


Deskriptory EUROVOCu: evropské volby, korespondenční hlasování, místní volby, parlamentní volby, prezidentské volby, volby

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)