Sněmovní tisk 593
Změna Doh. o zal. Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD)

Stav projednávání ke dni: 23. dubna 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 6. 12. 2023.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 593/0 dne 6. 12. 2023.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 946/23, PID KORNCTPELPAS.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 13. 12. 2023 (usnesení č. 222). Určil zpravodaje: Mgr. Ondřej Benešík a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 29. 2. 2024 na 94. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 915).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 15. 3. 2024 usnesení doručené poslancům jako tisk 593/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).

Další projednávání možné od 30. 4. 2024.

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 5. 12. 2023 jako senátní tisk 200/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 12. 2023 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 17. 1. 2024 a přijal usnesení č. 166, které bylo rozdáno jako tisk 200/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 28. 2. 2024 a přijal usnesení č. 155, které bylo rozdáno jako tisk 200/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 6. 3. 2024 na 22. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 375).Deskriptory EUROVOCu: banka, Česká republika, EBOR, evropské organizace, mezinárodní dohoda, ratifikace dohodyISP (příhlásit)