Sněmovní tisk 592
Písemná interpelace B. Peštové na P. Hladíka ve věci automatických třídících linek na odpad

Stav projednávání ke dni: 25. února 2024

Dokument

Autor: Ing. Berenika Peštová, Ph.D.

Úplný název: Písemná interpelace poslankyně Bereniky Peštové na ministra životního prostředí Petra Hladíka ve věci automatických třídících linek na odpad
Adresát: Petr Hladík
Podáno dne: 13. 10. 2023
Odesláno adresátovi: 16. 10. 2023
O zařazení na schůzi požádáno dne: 29. 11. 2023

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 29. 11. 2023 jako tisk 592/0.
Deskriptory EUROVOCu: nakládání s odpadem, recyklace odpadu, recyklováníISP (příhlásit)