Sněmovní tisk 581
Novela z. - zákoník práce

Stav projednávání ke dni: 3. prosince 2023

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Marian Jurečka, Vlastimil Válek) předložila sněmovně návrh zákona 10. 11. 2023.
Zástupce navrhovatele: Jurečka M., Válek V..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 581/0 dne 13. 11. 2023.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0581.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 11. 2023. Vláda zaslala stanovisko 16. 11. 2023. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 16. 11. 2023 jako tisk 581/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1015/23, PID ALBSCXJCV6K7.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 11. 2023 (usnesení č. 216). Určil zpravodaje: Mgr. Martina Ochodnická a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 30. 11. 2023 na 85. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 841). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 30. 11. 2023 na 85. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (usnesení č. 841).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 1. 12. 2023.

Další projednávání možné do 31. 12. 2023 (do 30 dnů od doručení).

Projednávání tisku navrženo na pořad 86. schůze (od 12. prosince 2023).Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (3)

Deskriptory EUROVOCu: lékař, pracovní podmínky, přesčas, zákoník práce, zdravotnické povolání

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)