Sněmovní tisk 581
Novela z. - zákoník práce

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Marian Jurečka, Vlastimil Válek) předložila sněmovně návrh zákona 10. 11. 2023.
Zástupce navrhovatele: Jurečka M., Válek V..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 581/0 dne 13. 11. 2023.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0581.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 11. 2023. Vláda zaslala stanovisko 16. 11. 2023. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 16. 11. 2023 jako tisk 581/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1015/23, PID ALBSCXJCV6K7.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 11. 2023 (usnesení č. 216). Určil zpravodaje: Mgr. Martina Ochodnická a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 30. 11. 2023 na 85. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 841). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 30. 11. 2023 na 85. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 5, usnesení č. 841).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 1. 12. 2023 návrh zákona Senátu jako tisk 198, dokument 198/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 12. 2023 stanovil garančním výborem Výbor pro sociální politiku a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zdravotnictví, Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro sociální politiku projednal návrh dne 12. 12. 2023 a přijal usnesení č. 42, které bylo rozdáno jako tisk 198/1 (schvaluje).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh dne 13. 12. 2023 a přijal usnesení č. 54, které bylo rozdáno jako tisk 198/2 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 13. 12. 2023 a přijal usnesení č. 125, které bylo rozdáno jako tisk 198/3 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 14. 12. 2023 na 20. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 329).
  Návrh projednán dne 14. 12. 2023 na 20. schůzi Senátu.
  Senát schválil doprovodné usnesení (usnesení č. 330).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 12. 2023.
  Prezident zákon podepsal 18. 12. 2023.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 12. 2023.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 12. 2023.

Zákon vyhlášen 27. 12. 2023 ve Sbírce zákonů v částce 189 pod číslem 413/2023 Sb.Deskriptory EUROVOCu: lékař, pracovní podmínky, přesčas, zákoník práce, zdravotnické povolání

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)