Sněmovní tisk 579
Novela z. o ochraně zemědělského půdního fondu

Stav projednávání ke dni: 23. května 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 1. 11. 2023.
Zástupce navrhovatele: min. živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 579/0 dne 1. 11. 2023.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 2. 11. 2023 (usnesení č. 207). Určil zpravodaje: Ing. Karel Smetana a navrhl Výbor pro životní prostředí jako garanční a navrhl přikázat k projednání dalšímu výboru: Zemědělský výbor.

 • 1

  Čtení proběhlo 28. 11. 2023 na 82. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 827).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 12. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 579/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro životní prostředí projednal návrh zákona a vydal 7. 12. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 579/2 (přerušuje projednávání).
  • Hospodářský výbor projednal navíc návrh zákona a vydal 8. 12. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 579/3 (přerušuje projednávání).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 31. 1. 2024 usnesení doručené poslancům jako tisk 579/4 (pozměňovací návrhy).
  • Garanční Výbor pro životní prostředí projednal návrh zákona a vydal 1. 2. 2024 usnesení doručené poslancům jako tisk 579/5 (pozměňovací návrhy).
  • Hospodářský výbor projednal navíc návrh zákona a vydal 1. 2. 2024 usnesení doručené poslancům jako tisk 579/6 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 9. 4. 2024 na 98. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 9. 4. 2024 na 98. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 579/7, který byl rozeslán 10. 4. 2024 v 13:45.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 3. 5. 2024 na 101. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 44, usnesení č. 990).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 10. 5. 2024 návrh zákona Senátu jako tisk 263, dokument 263/0.

 • O

  Organizační výbor dne 13. 5. 2024 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.


  Projednávání tisku bylo zařazeno na pořad 24. schůze Senátu (od 29. 5. 2024) jako bod č. 19 (žádost o projednání jako 1. bod odpoledního jednání ve středu 29. května).

Další projednávání možné do 9. 6. 2024 (do 30 dnů od doručení).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3862Petr Bendl25118-38924.docx (56 KB) 18. 1. 2024 v 13:53:09
4040Josef Kott25296-39191.docx (20 KB) 28. 2. 2024 v 08:53:02
4041Josef Kott25297-39192.docx (34 KB) 28. 2. 2024 v 09:04:47
4048David Šimek25304-39199.docx (44 KB)Podpora obnovy přírody na územích ovlivněných těžbou29. 2. 2024 v 09:20:45
4081Josef Kott25337-39236.docx (35 KB) 6. 3. 2024 v 09:21:25
4168Klára Kocmanová25424-39418.docx (27 KB) 9. 4. 2024 v 09:44:50
4174Marek Novák25430-39424.docx (32 KB) 9. 4. 2024 v 12:17:51
4176Jiří Havránek25432-39426.docx (26 KB) 9. 4. 2024 v 14:09:51
4181Jiří Hájek25437-39429.docx (210 KB) 9. 4. 2024 v 16:41:45
4183Petr Letocha25439-39431.doc (94 KB) 9. 4. 2024 v 17:27:55
4185Martin Kupka25441-39433.doc (82 KB) 9. 4. 2024 v 18:08:11
4187Martin Kupka25443-39434.docx (16 KB) 9. 4. 2024 v 18:09:08
4188David Šimek25444-39435.docx (45 KB)Legislativně technické úpravy – agrovoltaika9. 4. 2024 v 18:10:35


Deskriptory EUROVOCu: ochrana půdy, zemědělská půda, zemědělské využívání půdy, znečišťování půdy

Navržené změny předpisů (6):

CitaceZměnaPředpisOd
334/1992novelizujeZákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu579/0
338/1992novelizujeZákon České národní rady o dani z nemovitostí579/4
338/1992novelizujeZákon České národní rady o dani z nemovitostí579/5
13/1997novelizujeZákon o pozemních komunikacích579/5
503/2012novelizujeZákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů579/4
283/2021novelizujeZákon stavební zákon579/7


ISP (příhlásit)