Sněmovní tisk 576
Novela z. o archivnictví a spisové službě

Stav projednávání ke dni: 23. dubna 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Jiří Havránek, Robert Králíček, Petr Letocha, Michal Zuna, Jiří Horák, Marie Pošarová, Roman Kubíček) předložila sněmovně návrh zákona 27. 10. 2023.
Zástupce navrhovatele: Havránek J. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 576/0 dne 27. 10. 2023.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0576.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 30. 10. 2023. Vláda zaslala stanovisko 29. 11. 2023. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 29. 11. 2023 jako tisk 576/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1030/23, PID ALBSCX7HHVI4.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 11. 2023 (usnesení č. 216). Určil zpravodaje: Mgr. Milada Voborská a navrhl Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 13. 12. 2023 na 86. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 856).
  Projednávání pokračovalo 13. 12. 2023 na 86. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 856).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 9. 4. 2024 na 98. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 9. 4. 2024 na 98. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 576/3, který byl rozeslán 10. 4. 2024 v 13:41.

 • G

Další projednávání možné od 25. 4. 2024, po 11. 5. 2024 se nepřihlédne k námitce proti projednávání.


Možné projednávání zmíněno na pozvánce na jednání:
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 31 (25. dubna 2024)

Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3826Robert Králíček25082-38880.docx (30 KB) 10. 1. 2024 v 08:54:04
3863Jakub Michálek25119-38925.docx (22 KB) 18. 1. 2024 v 19:58:12
4011Jiří Havránek25267-39163.docx (53 KB) 27. 2. 2024 v 11:46:45
4012Jiří Havránek25268-39164.docx (26 KB) 27. 2. 2024 v 11:47:41
4109Jakub Michálek25365-39278.docx (17 KB)Přechodné ustanovení14. 3. 2024 v 17:09:18
4149Jan Lacina25405-39381.docx (14 KB) 2. 4. 2024 v 17:42:34
4172Jiří Havránek25428-39422.docx (52 KB) 9. 4. 2024 v 11:58:03
4175David Šimek25431-39425.docx (33 KB)Účinnost povinnosti automatizovaně vytvářet a zpracovávat metadata9. 4. 2024 v 12:46:34


Deskriptory EUROVOCu: archiv, digitální archivace, dodání dokumentu, elektronická správa, elektronická správa dokumentů

Navržené změny předpisů (4)



ISP (příhlásit)