Sněmovní tisk 569
Novela z. o vodách (vodní zákon)

Stav projednávání ke dni: 18. dubna 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 10. 2023.
Zástupce navrhovatele: min. živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 569/0 dne 18. 10. 2023.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 397/23, PID ALBSCNPDPHKV.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 10. 2023 (usnesení č. 203). Určil zpravodaje: Ing. Karel Tureček a navrhl Výbor pro životní prostředí jako garanční a navrhl přikázat k projednání dalšímu výboru: Zemědělský výbor.

 • 1

  Čtení proběhlo 28. 11. 2023 na 82. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 826).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 12. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 569/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro životní prostředí projednal návrh zákona a vydal 7. 12. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 569/2 (přerušuje projednávání).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 31. 1. 2024 usnesení doručené poslancům jako tisk 569/3 (pozměňovací návrhy).
  • Garanční Výbor pro životní prostředí projednal návrh zákona a vydal 1. 2. 2024 usnesení doručené poslancům jako tisk 569/4 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 1. 3. 2024 na 94. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 1. 3. 2024 na 94. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 569/5, který byl rozeslán 5. 3. 2024 v 11:04.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 10. 4. 2024 na 98. schůzi. Návrh zákona vrácen k opakování 2. čtení (hlasování č. 38, usnesení č. 954).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 4. 2024 na 98. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 4. 2024 na 98. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 569/6, který byl rozeslán 11. 4. 2024 v 11:53.

 • G

Další projednávání možné od 19. 4. 2024, po 12. 5. 2024 se nepřihlédne k námitce proti projednávání.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 98. schůze (od 9. dubna 2024).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3890Michal Zuna25146-38955.docx (22 KB) 22. 1. 2024 v 09:37:22
3911Pavel Bělobrádek25167-38994.docx (111 KB)
25167-38995.docx (28 KB)
 26. 1. 2024 v 12:45:21
3949Jiří Slavík25205-39035.docx (19 KB) 8. 2. 2024 v 11:32:59
4013Klára Kocmanová25269-39165.docx (110 KB) 27. 2. 2024 v 12:21:36
4020Karel Tureček25276-39169.docx (139 KB) 27. 2. 2024 v 13:29:31
4023David Šimek25279-39175.docx (39 KB)Vyvratitelná domněnka převažujícího veřejného zájmu27. 2. 2024 v 15:09:54
4024David Šimek25280-39176.docx (35 KB)Upřesnění k sazbě poplatku za odběr – pitná voda27. 2. 2024 v 15:11:09
4026David Šimek25282-39177.docx (36 KB)Komplexní PN k § 38a – Kontinuální sledování znečištění odpadních vod27. 2. 2024 v 15:12:26
4027David Šimek25283-39178.docx (38 KB)Vypouštění odpadních vod – dětské tábory přírodního typu27. 2. 2024 v 15:13:31
4029Jakub Janda25285-39179.docx (41 KB) 27. 2. 2024 v 15:14:43
4031Petr Bendl25287-39182.docx (104 KB) 27. 2. 2024 v 17:04:06
4045David Šimek25301-39196.docx (36 KB)Úprava výjimky pro některé tábory v záplavových územích28. 2. 2024 v 11:22:07
4193David Šimek25449-39439.docx (39 KB) 10. 4. 2024 v 11:24:05
4194David Šimek25450-39440.docx (59 KB)Souhrnný pozměňovací návrh10. 4. 2024 v 11:27:15
4197Jiří Kobza25453-39442.doc (77 KB) 10. 4. 2024 v 12:40:12


Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (1)

Deskriptory EUROVOCu: havarijní znečištění, ochrana vod, opatření na kontrolu znečištění, požadavky na vodu, prevence znečištění, přírodní zdroje, škodliviny ve vodě, vodní hospodářství, vodní tok, vodní zdroje, vodohospodářské stavby

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)