Sněmovní tisk 548
Novela z. o právu na digitální služby

Stav projednávání ke dni: 3. prosince 2023

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 9. 2023.
Zástupce navrhovatele: místopřed. vlády pro digital..

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou se připravuje k zveřejnění a předání do dalších kroků legislativního procesu - mj. probíhá zapracování přijatých pozměňovacích návrhů a legislativně technických oprav. Editační práce probíhají bez zbytečného odkladu, přičemž není stanovena žádná lhůta pro jejich dokončení.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3525Ivan Bartoš24781-38418.docx (54 KB) 7. 11. 2023 v 13:53:20
3526Ivan Bartoš24782-38419.docx (17 KB)Pozměňovací návrh poslance Ivana Bartoše.7. 11. 2023 v 13:54:40
3598Ivan Bartoš24854-38524.docx (27 KB)Pozměňovací návrh poslance Ivana Bartoše14. 11. 2023 v 11:26:41


Deskriptory EUROVOCu: cestovní pas, elektronická správa, elektronická správa dokumentů, elektronický dokument, evidence obyvatelstva, identifikační průkaz, veřejná správa

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)