Sněmovní tisk 54
Novela z. o platu představitelů státní moci

Stav projednávání ke dni: 25. února 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Ing. Andrej Babiš předložil sněmovně návrh zákona 24. 11. 2021.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 54/0 dne 30. 11. 2021.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0054.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 1. 12. 2021. Vláda zaslala stanovisko 30. 12. 2021. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 12. 2021 jako tisk 54/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1530/21, PID ALBSC9BM63V4.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 10. 1. 2022.

Projednávání tisku navrženo na pořad 94. schůze (od 27. února 2024), navrženo na pořad 57. schůze (od 4. března 2023).Deskriptory EUROVOCu: finanční příjem členů parlamentu, mzda, mzdová politika, mzdové tarify, odměňování, poslanec EP, poslanec parlamentu, stanovení mzdy, státní úředník, ústřední orgány státní správy

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)