Sněmovní tisk 53
Novela z. o daních z příjmů

Stav projednávání ke dni: 25. února 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Jan Hrnčíř, Tomio Okamura, Radim Fiala, Jaroslav Foldyna, Jaroslav Bašta, Oldřich Černý, Radek Koten, Radek Rozvoral, Lucie Šafránková, Iveta Štefanová) předložila sněmovně návrh zákona 22. 10. 2021.
Zástupce navrhovatele: Hrnčíř J. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 53/0 dne 24. 11. 2021. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0053.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26. 11. 2021. Vláda zaslala stanovisko 15. 12. 2021. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 16. 12. 2021 jako tisk 53/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1484/21, PID ALBSC98AFXVY.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 26. 12. 2021.

Projednávání tisku navrženo na pořad 94. schůze (od 27. února 2024).Deskriptory EUROVOCu: daň, daň z příjmů, daň z příjmů právnických osob, zdanitelný příjem

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)