Sněmovní tisk 5
N.z. o zrušení soudních exekutorů

Stav projednávání ke dni: 25. února 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Tomio Okamura, Radim Fiala, Jan Hrnčíř, Jaroslav Bašta, Oldřich Černý, Radek Koten, Radek Rozvoral, Lucie Šafránková, Iveta Štefanová) předložila sněmovně návrh zákona 21. 10. 2021.
Zástupce navrhovatele: Okamura T. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 5/0 dne 16. 11. 2021. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0005.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 19. 11. 2021. Vláda zaslala stanovisko 15. 12. 2021. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 15. 12. 2021 jako tisk 5/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1469/21, PID ALBSC8ZKYYMU.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 25. 12. 2021.

Projednávání tisku navrženo na pořad 94. schůze (od 27. února 2024).Deskriptory EUROVOCu: právní subjektivita, profesní status, soudní řízení, výkon rozhodnutí, výkonná moc, výkonný orgán

Navržené změny předpisů (9)ISP (příhlásit)