Sněmovní tisk 497
Novela ústav. z. - Ústava ČR

Stav projednávání ke dni: 23. dubna 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 7. 2023.
Zástupce navrhovatele: min. živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 7. 6. 2024.Deskriptory EUROVOCu: ochrana životního prostředí, přírodní zdroje, ústava

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)