Sněmovní tisk 494
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření ČTK v roce 2022

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2022

Autor: RČTK

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 30. 6. 2023 jako tisk 494/0.

  • O

    Poslanecká sněmovna svým usnesením stanovila, že zprávy tohoto typu vždy projedná na své schůzi.
    Organizační výbor zprávu přikázal a doporučil projednání Poslaneckou sněmovnou 24. 8. 2023 (usnesení č. 176). Zpravodajem určen PhDr. Igor Hendrych, Ph.D..

  • V


Deskriptory EUROVOCu: financování rozpočtu, plnění rozpočtu, tisková agentura, účetní uzávěrka, zpráva o činnostiISP (příhlásit)