Sněmovní tisk 491
Novela z. - insolvenční zákon - EU

Stav projednávání ke dni: 20. dubna 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 30. 6. 2023.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 491/0 dne 30. 6. 2023.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 323/23, PID ALBSCKUKK2QC.

  Předsedkyně sněmovny projednání zákona doporučila 2. 8. 2023. Určila zpravodaje: Mgr. Ing. Taťána Malá a navrhla přikázat k projednání výborům: Ústavně-právní výbor (rozhodnutí č. 62)

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 8. 2023 na 73. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 715).

 • V
  • Garanční Ústavně-právní výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 9. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 491/1 (doporučuje schválit).
  • Garanční Ústavně-právní výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 11. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 491/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně-právní výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 11. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 491/3 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně-právní výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 1. 2024 usnesení doručené poslancům jako tisk 491/4 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně-právní výbor projednal návrh zákona a vydal 1. 2. 2024 usnesení doručené poslancům jako tisk 491/5 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně-právní výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 2. 2024 usnesení doručené poslancům jako tisk 491/6 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně-právní výbor projednal návrh zákona a vydal 4. 4. 2024 usnesení doručené poslancům jako tisk 491/7 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 4. 2024 na 98. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 4. 2024 na 98. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 491/8, který byl rozeslán 18. 4. 2024 v 14:47.

 • G

Další projednávání možné od 3. 5. 2024, po 19. 5. 2024 se nepřihlédne k námitce proti projednávání.


Možné projednávání zmíněno na pozvánce na jednání:
Ústavně-právní výbor
č. 35 (24. dubna 2024)
HV - Podvýbor pro ochranu spotřebitele
č. 19 - neveřejná (23. dubna 2024)

Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3482Helena Válková24738-38352.doc (89 KB) 31. 10. 2023 v 13:17:24
3713Helena Válková24969-38667.doc (147 KB) 16. 11. 2023 v 16:42:26
3822Helena Válková25078-38877.docx (92 KB) 8. 1. 2024 v 11:53:52
3922Helena Válková25178-39005.docx (33 KB) 29. 1. 2024 v 14:48:19
4005Jakub Michálek25261-39145.docx (37 KB) 26. 2. 2024 v 14:00:32
4207Pavel Blažek25463-39455.docx (110 KB) 15. 4. 2024 v 20:26:43
4208Pavel Blažek25464-39456.docx (111 KB) 15. 4. 2024 v 20:30:35
4213Patrik Nacher25469-39463.doc (197 KB) 16. 4. 2024 v 10:22:56
4223Helena Válková25479-39472.docx (39 KB) 16. 4. 2024 v 15:47:44
4227Karel Haas25483-39475.docx (131 KB) 17. 4. 2024 v 02:23:35
4228Karel Haas25484-39476.docx (131 KB) 17. 4. 2024 v 02:25:22
4229Karel Haas25485-39477.docx (95 KB) 17. 4. 2024 v 02:26:41
4230Karel Haas25486-39478.docx (107 KB) 17. 4. 2024 v 02:27:33
4232Jakub Michálek25488-39479.docx (27 KB) 17. 4. 2024 v 09:08:48
4233Karel Haas25489-39480.docx (131 KB) 17. 4. 2024 v 09:09:46
4234Karel Haas25490-39481.docx (131 KB) 17. 4. 2024 v 09:10:50
4236Patrik Nacher25492-39483.docx (45 KB) 17. 4. 2024 v 09:41:11
4237Marek Výborný25493-39484.docx (28 KB) 17. 4. 2024 v 09:43:01


Deskriptory EUROVOCu: dluh, konkurz, solventnost, úpadek fyzické osoby, vyrovnání s věřiteli, zadluženost

Navržené změny předpisů (8)ISP (příhlásit)