Sněmovní tisk 487
Novela z. - energetický zákon - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 30. 6. 2023.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 487/0 dne 30. 6. 2023.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 181/23, PID KORNCKUGPN1S.

  Předsedkyně sněmovny projednání zákona doporučila 2. 8. 2023. Určila zpravodaje: Mgr. Ivan Adamec a navrhla přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor, Výbor pro životní prostředí (rozhodnutí č. 62)

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 8. 2023 na 73. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 714).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 9. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 487/1 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro životní prostředí projednal návrh zákona a vydal 18. 10. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 487/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 10. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 487/3 (doporučuje schválit).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 10. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 487/4 (doporučuje schválit, doplňující usnesení).
  • Výbor pro životní prostředí projednal návrh zákona a vydal 2. 11. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 487/5 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 11. 2023 na 82. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 11. 2023 na 82. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 10 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 487/6, který byl rozeslán 15. 11. 2023 v 11:05.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 24. 11. 2023 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 487/7 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 1. 12. 2023 na 82. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 302, usnesení č. 846).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 7. 12. 2023 návrh zákona Senátu jako tisk 203, dokument 203/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 12. 2023 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 19. 12. 2023 a přijal usnesení č. 161, které bylo rozdáno jako tisk 203/1 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 19. 12. 2023 a přijal usnesení č. 74, které bylo rozdáno jako tisk 203/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 20. 12. 2023 na 20. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 339).
  Návrh projednán dne 20. 12. 2023 na 20. schůzi Senátu.
  Senát schválil doprovodné usnesení (usnesení č. 340).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 12. 2023.
  Prezident zákon podepsal 22. 12. 2023.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 12. 2023.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 12. 2023.

Zákon vyhlášen 31. 12. 2023 ve Sbírce zákonů v částce 207 pod číslem 469/2023 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3283Klára Dostálová24539-38067.docx (207 KB) 3. 10. 2023 v 10:57:27
3285Karel Havlíček24541-38071.docx (43 KB) 3. 10. 2023 v 19:08:00
3309Jan Bureš24565-38112.docx (17 KB) 10. 10. 2023 v 09:47:27
3364Karel Sládeček24620-38176.docx (18 KB) 11. 10. 2023 v 10:27:15
3503Josef Kott24759-38390.docx (33 KB) 3. 11. 2023 v 09:50:00
3557David Šimek24813-38477.docx (38 KB)Plnění propan-butanových lahví bez souhlasu jejich vlastníka13. 11. 2023 v 14:38:39
3558David Šimek24814-38478.docx (30 KB)Hlasovací práva členů energetických společenství13. 11. 2023 v 14:39:36
3568David Šimek24824-38488.docx (34 KB)"Nejvýše tři skupiny sdílení"14. 11. 2023 v 07:00:17
3576Martin Kolovratník24832-38496.docx (205 KB)Navržená úprava jednoznačně vyjadřuje, že zákaz plnění se týká výhradně propan-butanových lahví, které mají známého vlastníka (zachovává stav, který je aktuálně platný).14. 11. 2023 v 09:53:33
3618Václav Král24874-38546.docx (43 KB) 14. 11. 2023 v 13:52:49
3619Ivan Adamec24875-38545.docx (44 KB) 14. 11. 2023 v 13:53:32
3620Ivan Adamec24876-38550.docx (27 KB) 14. 11. 2023 v 14:21:16
3621Ivan Adamec24877-38551.docx (74 KB) 14. 11. 2023 v 14:28:06
3622Ivan Adamec24878-38552.docx (53 KB) 14. 11. 2023 v 14:38:37
3623Ivan Adamec24879-38554.docx (35 KB) 14. 11. 2023 v 14:41:21
3624Ivan Adamec24880-38555.docx (29 KB) 14. 11. 2023 v 14:42:45
3625Jiří Slavík24881-38556.docx (67 KB) 14. 11. 2023 v 14:43:25
3626Ivan Adamec24882-38557.docx (70 KB) 14. 11. 2023 v 14:44:49
3627Ivan Adamec24883-38558.docx (36 KB) 14. 11. 2023 v 14:47:59
3628Ivan Adamec24884-38559.docx (33 KB) 14. 11. 2023 v 14:49:14
3637Vojtěch Munzar24893-38568.docx (24 KB) 14. 11. 2023 v 16:42:49
3638Karel Havlíček24894-38569.docx (43 KB) 14. 11. 2023 v 16:47:53
3640Jakub Michálek24896-38572.docx (55 KB) 16. 11. 2023 v 16:31:36
3644Karel Havlíček24900-38575.docx (43 KB) 14. 11. 2023 v 17:33:20
3645Karel Havlíček24901-38576.docx (42 KB) 14. 11. 2023 v 17:37:17
3646Karel Havlíček24902-38578.docx (50 KB) 14. 11. 2023 v 17:39:41
3647Karel Havlíček24903-38579.docx (43 KB) 14. 11. 2023 v 17:53:23
3650Eliška Olšáková24906-38583.docx (23 KB) 14. 11. 2023 v 18:24:05
3656Jakub Michálek24912-38590.docx (49 KB) 14. 11. 2023 v 19:29:34


Deskriptory EUROVOCu: cenová regulace, energetická krize, energetické právo, ochrana spotřebitele, rozvod elektřiny, spotřeba energie, veřejná správa, zásobování plynem

Navržené změny předpisů (9):

CitaceZměnaPředpisOd
406/2000novelizujeZákon o hospodaření energií487/0
458/2000novelizujeZákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)487/0
235/2004novelizujeZákon o dani z přidané hodnoty487/0
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích487/0
183/2006novelizujeZákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)487/0
261/2007novelizujeZákon o stabilizaci veřejných rozpočtů487/0
158/2009novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů487/0
165/2012novelizujeZákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů487/0
176/2022novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 382/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony487/0


ISP (příhlásit)