Sněmovní tisk 484
N. ústav. z. - Listina základních práv a svobod

Stav projednávání ke dni: 4. března 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 29. 6. 2023.
Zástupce navrhovatele: Okamura T. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 484/0 dne 30. 6. 2023. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0484.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 3. 7. 2023. Vláda zaslala stanovisko 31. 7. 2023. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 31. 7. 2023 jako tisk 484/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 667/23, PID ALBSCTDJSR1H.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 10. 8. 2023.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 94. schůze (od 27. února 2024).

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)