Sněmovní tisk 480
Novela z. o majetkovém vyrovnání s církvemi

Stav projednávání ke dni: 25. dubna 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 27. 6. 2023.
Zástupce navrhovatele: Balaštíková M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 480/0 dne 28. 6. 2023.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0480.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 30. 6. 2023. Vláda zaslala stanovisko 31. 7. 2023. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 31. 7. 2023 jako tisk 480/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 664/23, PID ALBSCTDJL46P.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 11. 8. 2023.Deskriptory EUROVOCu: církev, inflace, náboženská skupina, převod vlastnictví

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)