Sněmovní tisk 472
Vl.n.z. o trhu s nevýkonnými úvěry - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 6. 2023.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 472/0 dne 15. 6. 2023.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 269/23, PID KORNCNPGKRBP.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 6. 2023 (usnesení č. 167). Určil zpravodaje: Ing. Libor Turek, Ph.D. a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 13. 9. 2023 na 74. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 735).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 21. 9. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 472/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 10. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 472/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 12. 2023 na 86. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 12. 2023 na 86. schůzi.
  K návrhu zákona nebyly podány žádné pozměňovací návrhy.
  Garanční výbor nebude návrh projednávat.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 1. 2024 na 87. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 70, usnesení č. 887).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 8. 2. 2024 návrh zákona Senátu jako tisk 219, dokument 219/0.

 • O

  Organizační výbor dne 13. 2. 2024 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 28. 2. 2024 a přijal usnesení č. 179, které bylo rozdáno jako tisk 219/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 28. 2. 2024 a přijal usnesení č. 139, které bylo rozdáno jako tisk 219/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 6. 3. 2024 na 22. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 371).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 8. 3. 2024.
  Prezident zákon podepsal 22. 3. 2024.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 3. 2024.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 4. 2024.

Zákon vyhlášen 11. 4. 2024 ve Sbírce zákonů v částce 84 pod číslem 84/2024 Sb.Související tisk: 473 (Vl.n.z. o trhu s nevýkonnými úvěry - souv.).

Deskriptory EUROVOCu: hypotekární úvěr, nebankovní úvěrová činnost, spotřební úvěr, úvěr, úvěrová instituce, úvěrová politikaISP (příhlásit)