Sněmovní tisk 461
N.z., kterým se mění zk. o zdr. prostředcích a zk.o léčivech - EU

Stav projednávání ke dni: 14. dubna 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 1. 6. 2023.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 461/0 dne 1. 6. 2023.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 266/23, PID KORNCLWG7LRY.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 6. 2023 (usnesení č. 167). Určil zpravodaje: Karla Maříková a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 9. 2023 na 76. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 770).

 • V
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 3. 11. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 461/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 11. 12. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 461/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 12. 2023 na 86. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 12. 2023 na 86. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 461/3, který byl rozeslán 12. 12. 2023 v 18:39.

 • G
  • Výbor pro zdravotnictví vydal usnesení garančního výboru, které bylo 15. 3. 2024 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 461/4 (stanovisko).

Další projednávání možné od 16. 3. 2024 09:36.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 98. schůze (od 9. dubna 2024).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3768Zdenka Němečková Crkvenjaš25024-38766.doc (118 KB) 12. 12. 2023 v 14:26:20
3783Jan Kuchař25039-38780.docx (19 KB) 12. 12. 2023 v 16:57:31
3784Jan Kuchař25040-38781.docx (19 KB) 12. 12. 2023 v 17:00:34
3785Jan Kuchař25041-38782.docx (26 KB) 12. 12. 2023 v 17:02:13


Deskriptory EUROVOCu: farmaceutický výrobek, lék, lékařská diagnóza, organizace zdravotnictví, prostředky zdravotnické techniky, seznam, správní dohled

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)