Sněmovní tisk 457
Novela z. - exekuční řád

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 25. 5. 2023.
Zástupce navrhovatele: ministr pro legislativu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 457/0 dne 25. 5. 2023.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 374/23, PID ALBSCPVR3HAH.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 31. 5. 2023 (usnesení č. 161). Určil zpravodaje: Mgr. Marek Výborný a navrhl Ústavně-právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 21. 6. 2023 na 69. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 687).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 21. 6. 2023 na 69. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 4, usnesení č. 687).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 4. 7. 2023 návrh zákona Senátu jako tisk 127, dokument 127/0.

 • O

  Organizační výbor dne 5. 7. 2023 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 11. 7. 2023 a přijal usnesení č. 86, které bylo rozdáno jako tisk 127/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 2. 8. 2023 na 15. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 251).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 8. 2023.
  Prezident zákon podepsal 10. 8. 2023.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 10. 8. 2023.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 8. 2023.

Zákon vyhlášen 25. 8. 2023 ve Sbírce zákonů v částce 116 pod číslem 255/2023 Sb.Deskriptory EUROVOCu: propadnutí věcí, soudní řízení, výkon rozhodnutí, výkonný orgán, zabavení věci

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)