Sněmovní tisk 413
Výroční zpráva o činnosti Českého rozhlasu za rok 2022

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2022

Autor: RČRo

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 30. 3. 2023 jako tisk 413/0.

  • O

    Poslanecká sněmovna svým usnesením stanovila, že zprávy tohoto typu vždy projedná na své schůzi.
    Organizační výbor zprávu přikázal a doporučil projednání Poslaneckou sněmovnou 5. 4. 2023 (usnesení č. 143). Zpravodajem určen Mgr. Stanislav Berkovec.

  • V


Deskriptory EUROVOCu: hromadné sdělovací prostředky, programová produkce, rozhlasové vysílání, zpráva o činnostiISP (příhlásit)