Sněmovní tisk 334
Vl.n.z o zvlášt. způsob. hlasování ve volbě prezidenta rep.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 11. 2022.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 334/0 dne 2. 11. 2022.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 642/22, PID KORNCCTKVJB1.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 11. 2022 (usnesení č. 94). Určil zpravodaje: Mgr. Radek Vondráček a navrhl Ústavně-právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 15. 11. 2022 na 45. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 418).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 15. 11. 2022 na 45. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 17, usnesení č. 418).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 11. 2022 návrh zákona Senátu jako tisk 13, dokument 13/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 11. 2022 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 30. 11. 2022 a přijal usnesení č. 1, které bylo rozdáno jako tisk 13/1 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 1. 12. 2022 na 3. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 55).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 12. 2022.
  Prezident zákon podepsal 7. 12. 2022.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 12. 2022.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 9. 12. 2022.

Zákon vyhlášen 16. 12. 2022 ve Sbírce zákonů v částce 185 pod číslem 411/2022 Sb.Deskriptory EUROVOCu: epidemie, hlasování, hlava státu, právo volit, prezidentské volby, volební místnost, volební právo

Navržené změny předpisů (2):

CitaceZměnaPředpisOd
296/2021novelizujeZákon o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 a o změně některých zákonů334/0
350/2020rušíZákon o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020334/0


ISP (příhlásit)