Sněmovní tisk 278
Zpráva o situaci v oblasti migrace na území ČR v roce 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2021

Autor: ministr vnitra

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 29. 7. 2022 jako tisk 278/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 800/22, PID ALBSCECEC94R.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 25. 8. 2022 (usnesení č. 74). Zpravodajem určen Martin Exner.

 • V
   • Věcně příslušný Výbor pro bezpečnost projednal zprávu a vydal 15. 9. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 278/1 (bere na vědomí, doplňující usnesení).
   Schválením pořadu 41. schůze Poslanecké sněmovny dne 11. 10. 2022 se usnesení věcně příslušného výboru stalo rozhodnutím Sněmovny.


Deskriptory EUROVOCu: imigrace, integrace přistěhovalců, migrace, migrační politika, ministerská odpovědnost, nelegální migrace, povolení k pobytu, vstup cizinců, zpráva o činnostiISP (příhlásit)