Sněmovní tisk 266
Novela z. o státní sociální podpoře

Stav projednávání ke dni: 25. dubna 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 11. 7. 2022.
Zástupce navrhovatele: Šafránková L. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 266/0 dne 12. 7. 2022. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0266.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 7. 2022. Vláda zaslala stanovisko 29. 7. 2022. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 29. 7. 2022 jako tisk 266/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 881/22, PID ALBSCGCBXXOI.

Poslanecká sněmovnaDeskriptory EUROVOCu: rodičovský příspěvek, sociální pomoc, sociální zabezpečení

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)