Sněmovní tisk 259
Novela z. - energetický zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 6. 2022.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 259/0 dne 27. 6. 2022.

  Předsedkyně vyhlásila na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 28. 6. 2022 rozhodla, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 32).

 • PS

  Předsedkyně sněmovny projednání návrhu zákona doporučila 28. 6. 2022.
  Určila zpravodaje: Mgr. Ivan Adamec a přikázala návrh k projednání výboru: Hospodářský výbor

 • V
   • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 7. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 259/1 (pozměňovací návrhy).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 7. 2022 na 32. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 7. 2022 na 32. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány poslancům.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 7. 2022 na 32. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 9, usnesení č. 332).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 18. 7. 2022 návrh zákona Senátu jako tisk 275, dokument 275/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 7. 2022 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 19. 7. 2022 a přijal usnesení č. 183, které bylo rozdáno jako tisk 275/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 26. 7. 2022 a přijal usnesení č. 211, které bylo rozdáno jako tisk 275/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 27. 7. 2022 na 27. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 534).
  Návrh projednán dne 27. 7. 2022 na 27. schůzi Senátu.
  Senát schválil doprovodné usnesení (usnesení č. 535).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 7. 2022.
  Prezident zákon podepsal 1. 8. 2022.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 8. 2022.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 5. 8. 2022.

Zákon vyhlášen 9. 8. 2022 ve Sbírce zákonů v částce 107 pod číslem 232/2022 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1049Karel Havlíček22305-34662.docx (35 KB) 14. 7. 2022 v 16:10:25


Deskriptory EUROVOCu: cena energie, elektrárenský průmysl, energetická politika, finanční nástroj EU, jednotný trh, plynárenský průmysl, regulace trhu, rozvod elektřiny, zásobování plynem, zvýšení cen

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)