Sněmovní tisk 245
N. z. o zástupcích státu v obchodních korporacích

Stav projednávání ke dni: 25. dubna 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 15. 6. 2022.
Zástupce navrhovatele: Fiala R. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 245/0 dne 15. 6. 2022. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0245.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 6. 2022. Vláda zaslala stanovisko 15. 7. 2022. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 15. 7. 2022 jako tisk 245/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 808/22, PID ALBSCFGHQSC9.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 25. 7. 2022.Deskriptory EUROVOCu: akcionář, kontrolní moc, management, veřejná obchodní společnost, veřejné vlastnictvíISP (příhlásit)