Sněmovní tisk 241
Novela z. - občanský zákoník

Stav projednávání ke dni: 10. prosince 2023

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Josef Bernard, Markéta Pekarová Adamová, Olga Richterová, Martin Baxa, Jana Pastuchová) předložila sněmovně návrh zákona 3. 6. 2022.
Zástupce navrhovatele: Bernard J. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 241/0 dne 7. 6. 2022. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0241.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 8. 6. 2022. Vláda zaslala stanovisko 1. 7. 2022. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 1. 7. 2022 jako tisk 241/1 (neutrální).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 745/22, PID ALBSCF88CV81.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 28. 10. 2023.

Projednávání tisku navrženo na pořad 86. schůze (od 12. prosince 2023).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3484Helena Válková24740-38367.docx (155 KB) 1. 11. 2023 v 08:07:37
3714Jiří Navrátil24970-38668.docx (149 KB) 19. 11. 2023 v 16:40:01


Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (6)

Deskriptory EUROVOCu: manželství, občanský zákoník, registrované partnerství, sexuální menšina

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)