Sněmovní tisk 23
Novela z. o daních z příjmů

Stav projednávání ke dni: 25. února 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 1. 11. 2021.
Zástupce navrhovatele: Šafránková L. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 23/0 dne 15. 11. 2021. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0023.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 18. 11. 2021. Vláda zaslala stanovisko 15. 12. 2021. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 15. 12. 2021 jako tisk 23/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1475/21, PID ALBSC92DRYUB.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 25. 12. 2021.

Projednávání tisku navrženo na pořad 94. schůze (od 27. února 2024).Deskriptory EUROVOCu: daň, daň z příjmů, daň z příjmu fyzických osob, daňová úleva, daňový základ

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)