Sněmovní tisk 188
Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2021

Autor: RČT

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 30. 3. 2022 jako tisk 188/0.

  • O

    Poslanecká sněmovna svým usnesením stanovila, že zprávy tohoto typu vždy projedná na své schůzi.
    Organizační výbor zprávu přikázal a doporučil projednání Poslaneckou sněmovnou 14. 4. 2022 (usnesení č. 48). Zpravodajem určen Mgr. Jan Lacina.

  • V


Deskriptory EUROVOCu: plnění rozpočtu, televize, zpráva o činnostiISP (příhlásit)