Sněmovní tisk 186
Novela z. o podporovaných zdrojích energie

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Ivan Adamec, Radim Fiala, Roman Kubíček, Michal Kučera, Ondřej Lochman, Antonín Tesařík) předložila sněmovně návrh zákona 18. 3. 2022.
Zástupce navrhovatele: Adamec I. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 186/0 dne 21. 3. 2022.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0186.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 3. 2022. Vláda zaslala stanovisko 19. 4. 2022. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 4. 2022 jako tisk 186/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 381/22, PID ALBSCCUE6MQ6.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 28. 4. 2022 (usnesení č. 53). Určil zpravodaje: MUDr. Róbert Teleky, MBA a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 4. 5. 2022 na 22. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 221). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 4. 5. 2022 na 22. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 5, usnesení č. 221).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 6. 5. 2022 návrh zákona Senátu jako tisk 238, dokument 238/0.

 • O

  Organizační výbor dne 12. 5. 2022 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 17. 5. 2022 a přijal usnesení č. 183, které bylo rozdáno jako tisk 238/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 17. 5. 2022 a přijal usnesení č. 157, které bylo rozdáno jako tisk 238/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 18. 5. 2022 na 25. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 482).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 5. 2022.
  Prezident zákon podepsal 24. 5. 2022.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 5. 2022.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 1. 6. 2022.

Zákon vyhlášen 8. 6. 2022 ve Sbírce zákonů v částce 68 pod číslem 143/2022 Sb.Deskriptory EUROVOCu: alternativní energie, biomasa, biopalivo, elektrická energie, energetická politika, obnovitelná energie, obnovitelné zdroje, přechodné období (EU)

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)