Sněmovní tisk 185
Novela z. o státní památkové péči

Stav projednávání ke dni: 25. dubna 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Zastupitelstvo Pardubického kraje předložilo sněmovně návrh zákona 17. 3. 2022.
Zástupce navrhovatele: Netolický M., Kortyš M..

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 185/0 dne 18. 3. 2022. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0185.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 3. 2022. Vláda zaslala stanovisko 19. 4. 2022. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 4. 2022 jako tisk 185/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 380/22, PID ALBSCCSH84CV.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 29. 4. 2022.Deskriptory EUROVOCu: archeologie, kulturní dědictví, ochrana kulturního dědictví, památka

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)