Sněmovní tisk 101
Výroční zpráva a účetní závěrka SFK za rok 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva a účetní závěrka Státního fondu kinematografie za rok 2019

Autor: ministr kultury

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 16. 12. 2021 jako tisk 101/0.
    Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1447/21, PID ALBSC99D4TR7.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 12. 1. 2022 (usnesení č. 20). Zpravodajem určen Mgr. Jan Lacina.

  • V


Deskriptory EUROVOCu: filmový průmysl, financování rozpočtu, plnění rozpočtu, účetní uzávěrka, zpráva o činnostiISP (příhlásit)