Sněmovní tisk 637
Vl.n.z.o veřejné hydrometeorologické službě - EU

Stav projednávání ke dni: 25. dubna 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 2. 2024.
Zástupce navrhovatele: min. živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 637/0 dne 14. 2. 2024.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 955/23, PID ALBSCTEKQMMT.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 2. 2024 (usnesení č. 239). Určil zpravodaje: Ing. Jana Krutáková a navrhl Výbor pro životní prostředí jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 1. 3. 2024 na 94. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 928).

 • V

Další projednávání možné od 1. 5. 2024.Deskriptory EUROVOCu: atmosférické podmínky, hydrologie, meteorologie, nepříznivé počasí, oprávnění k výkonu služby, rozpočtová pravidla, veřejná služba

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)